Doradztwo prawne w Poznaniu

Doradztwo prawne jest coraz powszechniej wykorzystywanym fachowym wsparciem działalności firm oraz spraw życia codziennego każdego z nas.
Komplikujące się relacje gospodarcze oraz stosunki społeczne, dzięki profesjonalnej pomocy prawnej, często znajdują zaskakująco proste, wcześniej niedostrzegane rozwiązania. Kancelarie prawne, zwłaszcza w dużych miastach, nastawione są na kompleksowość usług i tak jak doradztwo prawne Poznań, przygotowane są na rozwiązanie sprawy każdego klienta.

Usługi dla przedsiębiorców.
To zarówno pełna, stała obsługa firm jak i doraźna pomoc w wielu procesach biznesowych:

 • analiza prawna dokumentów i umów;
 • działania windykacyjne;
 • sporządzanie pozwów sądowych oraz reprezentowanie przedsiębiorcy
  przed sądami;
 • wnioski i pisma do organów administracji różnych szczebli;
 • sporządzanie opinii prawnych i dokumentów.

Usługi dla osób fizycznych.
Często jest to wstępna porada prawna za którą następuje zredagowanie pisma lub pozwu sądowego, jednak nierzadko potrzeby klienta rozszerzają się na:

 • reprezentowanie przed sądami różnych instancji;
 • działania zmierzające do ugody lub mediacji ze stroną sporu;
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej;
 • pomoc pracownikom poszkodowanym przez pracodawcę;
 • prowadzenie spraw spadkowych, itp

Doradztwo prawne Poznań poszerza na bieżąco zakres swoich usług stosownie do nowych regulacji prawnych i nowych zjawisk gospodarczych jakie zachodzą w zmieniającym się świecie.

Dzięki temu klienci znajdują tu poza doradztwem, pełną obsługę prawną takich zagadnień jak:

 • upadłość konsumencka;
 • renegocjowanie umów kredytowych we frankach szwajcarskich;
 • restrukturyzacje przedsiębiorstw.

Kluczowym atutem kancelarii prawnej jest często dobra, partnerska współpraca z innymi podmiotami działającymi w sferze prawa, a więc komornikami, kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami. Takie relacje często przyspieszają i usprawniają załatwienie konkretnej sprawy klienta.
Innym walorem jakości obsługi, jakże istotnym dla klienta borykającego się często w problemami finansowymi, jest elastyczne, indywidualne podejście do wyceny świadczonej usługi oraz warunków rozliczeń. Możliwość ustalenia wynagrodzenia kancelarii jako premii za osiągnięty sukces, pozwala skorzystać z jej usług także osobom, które trafiają do niej właśnie z powodu ich trudnej sytuacji materialnej.

Takie podejście do każdej sprawy i każdego klienta zapewnia doradztwo prawne Poznań – warte polecenia, profesjonalnie i skutecznie przeprowadzające przez gąszcz przepisów i zagrożeń.

Navigation