Obsługa prawna firm

Każda firma, bez względu na branżę w której działa, spotyka się z koniecznością fachowego wsparcia doradcy prawnego. Nie każdy ma świadomość jak szeroki jest zakres aktywności biznesowej, której powodzenie może zależeć od właściwie wykorzystanej opinii prawnika.

Prawnik dla firmy pomocny jest zarówno w opiniowaniu, jak i proponowaniu rozwiązań dla bieżących działań jak i w formułowaniu umów, kontraktów, listów intencyjnych wpływających na bliższą lub dalszą przyszłość przedsiębiorstwa.
Inne typowe zadania w jakie zazwyczaj angażowany jest prawnik dla firmy to:

 • prowadzenie spraw windykacyjnych na etapie przedsądowym;
 • wnoszenie pozwów sądowych o dochodzenie należności, w sporach
  gospodarczych, sporach pracowniczych, itp.;
 • reprezentowanie firmy przed sądami;
 • sporządzanie wniosków do organów administracji wszystkich szczebli
  oraz innych instytucji;
 • tworzenie różnego typu regulaminów, np.: wynagradzania w
  przedsiębiorstwie, działalności sklepu internetowego, umów
  agencyjnych i temu podobnych;
 • czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem i przechowywaniem
  wszelkiej dokumentacji wewnętrznej w tym danych personalnych
  pracowników, a zwłaszcza ich obowiązkowych szkoleń, badań, itp.

Jeszcze szersze pole działania posiada bez wątpienia każdy prawnik dla firmy, działającej jako spółka prawa handlowego. Nadzorowanie przebiegu posiedzeń zarządu, sporządzanie protokołów z takich posiedzeń, nadzorowanie oraz protokołowanie walnych zgromadzeń udziałowców – to formalne, regulowane przepisami prawa wydarzenia, które – zwłaszcza w większych strukturach biznesowych – wymagają asysty prawnika.

Konsekwencją takich posiedzeń są często wpisy lub zgłoszenia zmian w KRS, które również angażują specjalistę od prawa.

Pole działania dla prawnika w przedsiębiorstwie bez wątpienia rośnie, co jest wynikiem coraz bardziej skomplikowanego środowiska biznesowego, postępującej globalizacji oraz wzajemnego uzależnienia od siebie wielu podmiotów. A ponieważ nikt z nas nie jest specjalistą od wszystkiego, warto korzystać ze wsparcia osób, które z racji posiadanej wiedzy oraz stałego kontaktu ze zmieniającymi się przepisami, są w stanie ustrzec przedsiębiorcę przez błędami lub zaniechaniami wywołującymi nierzadko dalekosiężne negatywne skutki.Wiele firm ceni sobie długotrwałą współpracę z jednym prawnikiem lub jedną wybraną kancelarią prawną, dzięki czemu uzyskują dodatkowy atut w postaci znajomości specyfiki potrzeb przedsiębiorstwa, możliwości przygotowania planowanych działań i uprzedzania np. o upływających terminach. Dlatego warto polecać nawiązanie umowy o stałą obsługę prawną firmy.

Navigation