Marcin Soczko

Marcin Soczko

Audytor systemów zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, Członek Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Absolwent Politechniki Białostockiej na Wydziale Informatyki oraz Politechniki Warszawskiej na Wydziale Zarządzania, Audytor systemów zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, właściciel firmy konsultingowo-doradczej, zajmującej się tematyką zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Członek – założyciel, a od 2010 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Związany z branżą bezpieczeństwa informacji od 2005 roku. Współautor, wraz z prof. dr hab. Januszem Zawiłą – Niedźwieckim, publikacji „Ryzyko operacyjne i jego szacowanie” (tekst opublikowany w: Knosala R. (red.) „Komputerowo zintegrowane zarządzanie” Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2008). Brał udział w ponad 60 audytach (głównie w związku z ODO), powiązanych często z pomocą w usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości lub wdrożeniem systemu ochrony danych osobowych, bądź systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji; przeszkolił ponad 1000 osób z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych; od 12 lat pełni rolę ABI w różnych organizacjach, a od 5 lat jest również Pełnomocnikiem Zarządów i Kierowników kilku instytucji w zakresie jakości lub bezpieczeństwa informacji.