Tomasz Izydorczyk

Tomasz Izydorczyk

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, ekspert ochrony danych osobowych, certyfikowany audytor ISO 27001

Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Instytutu Nauk Prawnych PAN, doradca w zakresie organizacji i zarządzania dla sektora prywatnego oraz administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu z dziedzin: zarządzanie, e-administracja oraz autor kierunku Studiów Podyplomowych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”. Pracował dla takich spółek jak: DGA - konsultant, CUBE.ITG - Dyrektor Działu IT, jest członkiem SABI.org.pl. Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI w: CUBE.ITG S.A., JOB IMPULSE Polska sp. z o.o. oraz w Kompanii Piwowarskiej S.A. Aktualnie pełni funkcję Eksperta ds. ochrony danych osobowych w ARIERGARDA.pl oraz pełni rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji w ANECOOP POLSKA sp. z o.o.