Maciej Kołodziej

Maciej Kołodziej

Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej FHU MatSoft i e-Detektywi sp. z o.o.

Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI)

ABI w Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Zespole Zarządców Nieruchomości

Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej e-Detektywi.pl i FHU MatSoft

Konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i systemów IT. Audytor wiodący i trener/wykładowca ISO/EIC 27001 (PECB). Uczestnik branżowych projektów szkoleniowych m.in. dla: Ministerstwa Finansów, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, IIA Polska, Centrum Promocji Informatyki, e-Detektywi, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji i nowych technologii. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych.

Wykładowca studiów podyplomowych dla ABI w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wykładowca stowarzyszony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Uczestniczył w pracach grup problemowych, działających przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz ZPBI IAB Polska i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy internetowej, e-commerce oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkowników. Bierze udział w pracach związanych z wdrożeniem w Polsce unijnych regulacji dotyczących prawa ochrony danych, e-commerce oraz technologii i organizacji funkcjonowania usług społeczeństwa informacyjnego.

Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1995 roku prowadzi własną firmę, oferującą specjalistyczne doradztwo w dziedzinie ochrony informacji i bezpieczeństwa w branży nowych technologii, a także outsourcing IT. Kierował Działem Technicznym w Grupie Solidex. W Grupie Onet.pl pełnił funkcje dyrektora Działu Bezpieczeństwa, CSO i ABI. Koordynował i nadzorował realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji w spółkach Grupy TVN. Był Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w portalu NK.pl i Grupie Wydawniczej PWN. Realizował projekty dla podmiotów krajowych z wielu gałęzi biznesu, administracji publicznej oraz instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym dla podmiotów prowadzących działalność w ramach organizacji międzynarodowych i grup kapitałowych. Odpowiada merytorycznie za zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych w spółce e-Detektywi. Świadczy usługi doradcze, szkoleniowe i outsourcing funkcji ABI.