Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /forumodo/templates/shaper_eventum/sppagebuilder/addons/eventum_speakers/site.php on line 50

INFORMACJA O KOLEJNYCH FORACH OCHRONY DANYCH WKRÓTCE


W 2017 roku, w drugiej edycji Forów skupiliśmy się na kompetencjach i zadaniach oraz statucie Inspektora Ochrony Danych jako następcy ABI. Poruszyliśmy istotną kwestię identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności człowieka (podejście oparte na ryzyku, risk-based approach). Rozmawialiśmy także na temat komunikacji pomiędzy ABI a osobami odpowiedzialnymi w organizacji za kwestie informatyczne oraz na ich wspólnych działaniach.

Na kolejnych wydarzeniach będziemy omawiali najistotniejsze kwestie związane z z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

II Lubuskie
Forum

Zielona Góra

III
MIODO


WIOSNA 2017 ROKU

Szczegóły wkrótce 

Wydarzenia zrealizowane w 2017 roku

II Pomorskie
Forum

30 maja 2017 roku

Cena: 390 zł netto
Gdańsk

II
MIODO

25-26 maja 2017 roku

Tuszyn k. Łodzi
Szczegóły na www.MIODO.org

II Wielkopolskie
Forum

31 marca 2017 roku

Biurowiec Delta
ul. Towarowa 35
Poznań

II Dolnośląskie
Forum

30 marca 2017 roku

Hotel Europeum
ul. Kazimierza Wielkiego 27A
Wrocław

II Górnośląskie
Forum

24 marca 2017 roku

Hotel Diament Spodek
Al. Korfantego 35
Katowice

II Małopolskie
Forum

23 marca 2017 roku

Hotel Atrium
ul. Krzywa 7
Kraków

Warsztaty RBA
Katowice

07 marca 2017 roku

Hotel Diament Spodek
Al. Korfantego 35
Katowice

Organizator

Prelegenci Forów

Maciej Byczkowski

Maciej Byczkowski

Prezes Zarządu European Network Security Institute (ENSI), Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI)

Maciej Kołodziej

Maciej Kołodziej

Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej FHU MatSoft i e-Detektywi sp. z o.o.

Tomasz Izydorczyk

Tomasz Izydorczyk

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, ekspert ochrony danych osobowych, certyfikowany audytor ISO 27001

Marcin Soczko

Marcin Soczko

Audytor systemów zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, Członek Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Maciej Gruszczyński

Maciej Gruszczyński

Prezes Zarządu Ariergarda Sp. z o.o., absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Konrad Mazur

Konrad Mazur

Autor i redaktor serwisu Cyberprzestępczość.pl, doktorant Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, praktykujący prawnik

Kontakt

Siedziba i dane spółki:

Ariergarda Sp. z o.o.
Storczyków 24, 41-303 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629 247 26 82, REGON: 362286349, KRS: 0000572155
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 6 000,00 zł opłacony w całości

tel.:+48 (32) 723 21 51, mail: biuro@ariergarda.pl